Logo
Logo

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Om oss

– FNs bærekraftsmål ligger til grunn for kommuneplanarbeidet for den nye kommunen Kristiansand, som har som mål å være Norges beste kommune for våre innbyggere, sier Camilla Dunsæd, påtroppende rådmann for Kristiansand. Hun håper mange benytter sjansen til å delta på arrangementer under Bærekraftig sammen 4.-9. november i Kristiansand.

Storkommunen Kristiansand, Norad og flere lokale aktører setter bærekraft på dagsordenen 4.- 9. november. Fra 4. - 9. november arrangeres flere seminarer og aktiviteter som skal opplyse og engasjere innbyggere til å tenke bærekraftige løsninger.

— Vi opplever at det er mange gode krefter i kommunen som ønsker å bidra til at Kristiansand blir en bærekraftig by. Konseptet Bærekraftig sammen har vi gjennomført tidligere med stor interesse. Arrangementene denne uka gir oss mulighet til å snakke med innbyggerne om våre felles utfordringer og muligheter innen klim aog miljø. Det blir en arena hvor vi skal inspirere hverandre til lavere forbruk, klima- og miljøvennlige handlinger, gode sosiale og fellesskapsløsninger, og ikke minst samarbeid, sier Dunsæd.

UiA, Grønt Senter, Avfall Sør, Returkraft, Naturmuseet og botanisk hage, FN-sambandet, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Kristiansand Husflidlag, Agder bolig- og byplanforening, Innovasjon Norge Agder, Klimapartnere og Framtiden i våre hender er noen av aktørene som inviterer innbyggerne til tema-samlinger under Bærekraftig sammen.

Nattevandring på Odderøya
Lørdag 9. november blir det nattevandring for FNs bærekraftmål fra Kristiansand sentrum og rundt Odderøya. Det er Norad som står bak nattevandringene, et nasjonalt krafttak for å informere om viktigheten av at Norge jobber sammen for å nå bærekraftsmålene.  Norad og kristiansand kommune lover at dette blir en stemningsfull og lærerik tur utenom det vanlige.

— Nattevandringen gir oss en flott anledning til å belyse bærekraftsmålene og hva de kan bety for den kommende dialogen om veivalg for samfunnsutviklingen i Kristiansand. Vi går sammen for å bygge Norges mest bærekraftige kommune, forteller Camilla Dunsæd.

– Folk må kjenne til FNs bærekraftsmål for å bli engasjert og mobilisere til handling. Derfor inviterer vi folk i alle aldre til å bli med på nattevandring, for å bli kjent med målene og for å bidra til at vi når dem. Det er første gang vi arrangerer nattevandring i Kristiansand, og vi håper at hele storkommunen vil bli med på en magisk tur rundt Odderøya, sier direktør i Norad, Jon Lomøy.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for nye Kristiansand
Søgne, Songdalen og Kristiansand blir en ny storkommune fra 1. januar 2020, og nå jobbes det med å lage en ambisiøs kommuneplan i dialog med innbyggerne. Lørdag 9. november inviteres alle til seminar og debatt rundt bærekraftsmålene og kommunens strategi.

– Nattevandringen og mange gode arrangementer gir oss en flott anledning til å belyse bærekraftmålene og hva de kan bety for den kommende dialogen om veivalg for samfunnsutviklingen i Kristiansand. Vi går sammen for å bygge Norges mest bærekraftige kommune. Bærekraftig sammen-uka blir også en arena hvor vi skal inspirere hverandre til lavere forbruk, klima- og miljøvennlige handlinger, gode fellesskapsløsninger og ikke minst samarbeid, sier Dunsæd.

For nattevandringen har Kristiansand valgt å gå for bærekraftsmål 11, som fokuserer på bærekraftige byer og samfunn. Målet favner begrepet bærekraft bredt og Camilla Dunsæd synes det underbygger det Kristiansand ønsker å bli; mer inkluderende, tryggere og mer klima- og miljøvennlig. 

FNs bærekraftmål

Velkommen til Bærekraftig sammen i Kristiansand, 4. - 9. november!

Her kan du se arrangementene under Miljøuka i juni 2019