Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

“Drukne i søppel” - med levende skulpturer

21. september 2020

Under flere av arrangementene i Miljøuka får du oppleve levende skulturer i kunstprosjektet «Drukne i søppel» av Frihets teateret.

Frihetens teater ønsker å vise frem levende skulpturer, og inviterer ungdom til å delta.

Marin forsøpling er omfattende, alvorlig, globalt og frustrerende. Ved å ta i bruk ungdom får vi uttrykt ekte følelser, og sikrer at budskapet når frem til publikum emosjonelt og intellektuelt. Skulpturene vil vandre rundt publikum med havet opp til godt over midjen omringet av søppel. 

«Drukner i søppel» fanger opp en passivitet og taushet mange føler på. De levende skulpturene får sagt mer enn mange ord, da de er så til stede mens de bokstavelig drukner i søppel.

- Vi håper at synergieffekten er at publikum blir engasjert og bereørt, og vil handle etter at de har opplevd denne performancen, sier prosjektleder Ane Skjævestad i Frihetens teater.