Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Bærekraftig sammen 4.- 9. november

16. oktober 2019

– FNs bærekraftsmål ligger til grunn for kommuneplanarbeidet for den nye kommunen Kristiansand, som har som mål å være Norges beste kommune for innbyggerne, sier Camilla Dunsæd, påtroppende rådmann for Kristiansand. Hun håper mange benytter sjansen til å delta på arrangementer under Bærekraftig sammen 4.-9. november i Kristiansand.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for nye Kristiansand

Storkommunen Kristiansand, Norad og flere lokale aktører sette bærekraft på dagsordenen. Bærekraftig sammen består av seminarer og arrangementer med tema bærekraftige løsninger. Søgne, Songdalen og Kristiansand blir en ny storkommune fra 1. januar 2020, og nå jobbes det med å lage en ambisiøs kommuneplan i dialog med innbyggerne. Lørdag 9. november inviteres alle til seminar og debatt rundt bærekraftsmålene og kommunens strategi.

— Vi opplever at det er mange gode krefter i kommunen som ønsker å bidra til at Kristiansand blir en bærekraftig by. Konseptet Bærekraftig sammen har vi gjennomført tidligere med suksess, og arrangementene denne uka i november gir oss mulighet til å snakke med innbyggerne om våre felles utfordringer og muligheter innen klima og miljø i kommunen. Det blir en arena hvor vi skal inspirere hverandre til lavere forbruk, klima- og miljøvennlige handlinger, gode sosiale og fellesskapsløsninger, og ikke minst til samarbeid, sier Dunsæd.

UiA, Grønt Senter, Avfall Sør, Returkraft, Naturmuseet og botanisk hage, FN-sambandet, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Kristiansand Husflidlag, Agder bolig- og byplanforening, Innovasjon Norge Agder, Klimapartnere og Framtiden i våre hender er noen av aktørene som vil invitere innbyggerne til tema-samlinger under Bærekraftig sammen.

Nattevandring på Odderøya
Lørdag 9. november blir det nattevandring for FNs bærekraftsmål fra Kristiansand sentrum og rundt Odderøya. Det er Norad som står bak nattevandringene, et nasjonalt krafttak for å informere om viktigheten av at Norge jobber sammen for å nå bærekraftsmålene.  Norad og Kristiansand kommune lover at dette blir en stemningsfull og lærerik tur utenom det vanlige.

— Nattevandringen gir oss en flott anledning til å belyse bærekraftmålene og hva de kan bety for den kommende dialogen om veivalg for samfunnsutviklingen i Kristiansand. Vi går sammen for å bygge Norges mest bærekraftige kommune, forteller Camilla Dunsæd

– Folk må kjenne til FNs bærekraftsmål for å bli engasjert og mobilisere til handling. Derfor inviterer vi folk i alle aldre til å bli med på nattevandring, for å bli kjent med målene og for å bidra til at vi når dem. Det er første gang vi arrangerer nattevandring i Kristiansand, og vi håper at hele storkommunen vil bli med på en magisk tur rundt Odderøya, sier direktør i Norad, Jon Lomøy.

For nattevandringen har Kristiansand valgt å gå for bærekraftmål 11, som fokuserer på bærekraftige byer og samfunn. Målet favner begrepet bærekraft bredt og Camilla Dunsæd synes det underbygger det Kristiansand ønsker å bli; mer inkluderende, tryggere og mer klima- og miljøvennlig. 

FNs bærekraftsmål

Velkommen til Bærekraftig sammen i Kristiansand, 4. - 9. november!