Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

- Vi må få med alle grupper, også klimafornektere, ha høye ambisjoner og litt guts for å komme videre, sa Nicolai Østeby, leder for Ungdomsrådet i Kristiansand,

Alle må bidra for bærekraftsmålene i Kristiansand

10. november 2019

- Alle må bidra, vi må høre på de unge, akseptere annerledeshet, snakke sammen, samarbeide på tvers, ikke bare klartlegge men handle, ikke akseptere at «ting tar tid», unge må ikke la seg stoppe av foreldregenerasjonens treghet, et ønske om studentråd i byen og implementering av bærekraftsmålene på alle plan. Dette og mer til ble formidlet av engasjerte innledere på seminar om bærekraftsmålene i Kristiansand, lørdag 9. november.

Representanter for Ungdomsutvalget i Kristiansand og Studentorganisasjonen i Agder (STA) utfordret til høyere tempo for bærekraftsmålene i Kristiansand, og mer engasjement blant foreldregenerasjonen. Ungdom fikk også ros for å være i førersetet for klima og inkludering i samfunnet. 

Du kan se seminaret streamet på facebook på Miljøuka i Kristiansand

Mer inkludering og høyere tempo mot bærekraftsmålene
- Vi må skape et mer inkluderende samfunn, vi skal være en by for alle, sa Nicolai Østeby, leder for Ungdomsrådet i Kristiansand. – Den tøffe retorikken i den politiske valgkampen har nok skremt mange unge, men vårt svar til dette er mer inkludering, sa Østeby. Ungdomsrepresentanten fortviler også over TTT=TingTarTid, i politisk arbeid og kommuneforvaltning.

Støtter barn og unge i skolestreik for klima
Jan Oddvar Skisland, ordfører for over 110.000 innbyggere i Kristiansand fra 1. januar 2020, ser det er nok av utfordringer å ta fatt på i forhold til bærekraftsmålene. Skisland mener barn og unges klimastreik er berettiget, og heier på ungdommen.

– Det er vanskeligere å endre seg  jo eldre en blir. Vi er helt avhengig av å ha unge mennesker som engasjerer seg for endring, og må støtte opp om dette initiativet. Vi må gi barna fri til å delta i skolestreik for klima, sa Skisland, som mener arbeidet med bærekraftsmålene er noe av den viktigste jobben på den politiske agendaen fremover.

En verdensplan for å utrydde fattigdom og stoppe klimaendringer
- FNs bærekraftsmål er en verdensplan for å utrydde fattigdom, ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene skal implementeres i vårt arbeid i Kristiansand kommune, sammen med næringsliv, akademia, forskere, frivillige og ikke minst innbyggerne i kommunen, sa klimarådgiver Elizabeth Rojas i Kristiansand kommune, da hun ønsket velkommen til ett av de siste arrangementene i uka Bærekraftig sammen.

Målet med seminaret var blant annet å gi kommunen innspill til hvordan bærekraftsmålene kan få mer betydning for oss innbyggerne i Kristiansand, og hvordan dette kan operasjonalisere i kommuneplanen og ikke minst med handling.

Nattevandringene kommuniserer bærekraftsmålene til folket
- Bærekraftsmålene legger grunnlaget for strategier verden over og måles av en rekke statistiske byråer. Erfaringene med Tusenårsmålene viser at det nytter å sette seg mål og jobbe målrettet for å skape endringer. Nattevandringene som Norad arrangerer flere steder i Norge er en måte å kommunisere målene ut til folket, sa seniorrådgiver Marte Lid i Norad, også prosjektleder for nattevandringene.

Forskning og utdanning for klima og miljø ved UiA
Gøril Hannås, viserektor ved UiA, mener mange samfunnsutfordringer kan løses gjennom forskning. Ett eksempel er batterigjenvinning av lithium batterier i elbiler, med bruk av kobolt som utvinnes av arbeidere under meget dårlige forhold. Her jobbes det nå gjennom forskning for å finne metoder og måter å gjenvinne dagens elbatterier i elbiler, noe som også kan styrke universitetet og regionen som ledende i klimakampen.

- UiA har en viktig rolle for å skape holdningsendring i samfunnet gjennom våre utdanningsprogram for både lærer- og barnehageutdanningen. Vi har også fokus på bærekraftig kosthold i undervisningen, og jobber blant annet med havforskning og et globalt tenkesett med forskningssamarbeid over hele verden, sa Hannås.

UiA jobber også med omstilling og bevisstgjøring i egen virksomhet med omlag 13.000 studenter og 1.500 ansatte, og har fokus på energiforbruk i egne bygg. - Vi har også en viktig oppgave med å utdanne studenter som er bevisste og bidrar i samfunnet for bærekraftsmålene, sa viserektor ved UiA.

Studentene ønsker et eget studentråd i Kristiansand
- Vi er den kritiske røsten i samfunnet som ønsker å synliggjøre studenters ønsker og behov for å bidra til å nå bærekraftsmålene, sa Benedicte Nordlie, leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Kristin P. Lindgård fra bærekraftsutvalget i STA. 

- Hvor er bysyklene, det gode kollektivtilbudet og et reelt togtilbud for innbyggere og oss studenter? Vi ønsker et eget studentråd i Kristiansand som kan bidra aktivt i byen. - Vi får høre at studentene bare er innom byen, men vi er faktisk over 10.000 studenter som bor og lever her hvert eneste år, og mange oppholder seg i Kristiansand mellom 3 - 5 år. Det betyr at vi utgjør omlag 10 % av befolkningen i dagens Kristiansand, sa engasjerte studenter som ønsker at studentene blir tatt mer på alvor i i utviklingen av byen, sa Nordlie og Lindgård, som også mente at pensum var per i dag ikke bra nok og svak på bærekraftsmålene.

Samarbeid på tvers i departementene for bærekraftsmålene
Gunvor Karlsen Andresen, leder for FN sambandet i Agderregionen, jobber med opplysningsarbeid om blant annet FNs bærekraftsmål. – Vi har fortsatt over 100.000 barn som lever under fattigsdomsgrensa i Norge. Vi har ingen handlingsplan i Norge for å levere på bærekraftsmålene. Vi er også helt avhengig av at bærekraftsmålene implementeres i kommunene for å få resultater, sa Andresen, som utfordret på samarbeid departementer imellom for å oppnå bedre resultater samlet. – Kristiansand er en bra by i dag, men for mange kan den bli enda bedre, og med fokus på bærekraftsmålene ser jeg fram til 2030 hvor jeg tror og håper vi bor i en by som er enda litt bedre enn i dag, sa Andresen.

Likestilt arbeidsliv og Fairplay Agder viktige prosjekter
Ingrid Michalsen er for tiden konstituert som administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, og ønsker å bidra til å bygge landsdelen sammen med næringslivet i regionen.

- Vi utfordrer våre medlemmer til å bidra til å nå bærekraftsmålene. Gjennom 72 arrangementer i året, en rekke ressursgrupper og prosjekter bidrar vi på vår måte. Vi utfordrer også kommunene til å sette innkjøpskrav til bærekraftige tjenester og produkter som tvinger næringslivet til endring. Vi har også startet flere viktige prosjekter i landsdelen som skal bidra til å nå bærekraftsmålene. Likestilt arbeidsliv og Fairplay Agder er gode eksempler på prosjekter som følger opp inkludering og forhindrer arbeidskriminalitet i næringslivet, sa Michalsen.

Rom for alle i byen - vi trenger alle
- Kirkens bymisjon utfordrer på mer samhandling på tvers for å nå målene. Vi ønsker at det skal være rom for alle i byen, vi har bruk for alle, alle trengs, og samfunnet må være bygget slik at alle føler at det er rom for dem. Det handler om kultur og en radikal måte å tenke på, der vi fremelsker at det skal være plass for alle. Vi må tørre å høre på de som faller utenfor i samfunnet i dag, og høre hva de ser på som beste løsninger for en bedre utvikling, sa Øystein Reinhardtsen, daglig leder i Kirkens bymisjon i Kristiansand.

Bli natteravn og delta på nattevandring
Talal Haidar, representant for Forum for tro og livssyn, oppfordret til å bli natteravn og delta på nattevandring for å treffe ungdom på kveldstid, og se den delen av samfunnet. Ungdom er framtida i samfunnet vårt, og har mange sosiale utfordringer i dagens samfunn, sa Haidar, som selv kommer fra Libanon, og går natteravn i byen hver fredag.

Tenketank i Kristiansand for samarbeidstiltak
Seminaret avsluttet med en panelsamtale/debatt om bærekraftsmålene, ledet av forsker Kim Øvland ved UiA/Kristiansand kommune. Her ble det blant annet foreslått å lage en Tenketank også i Kristiansand for samarbeid på tvers av ulike grupper, og et arnested for utvikling av gode tiltak og gode samarbeid. 

Ungdommen skal med i beslutninger i nye Kristiansand
Siri Heimdal Knudsen, leder for Søgne barne- og ungdomsråd og representant for ungdomsrådet i Kristiansand, utfordret også kommunen på å inkludere ungdom i kommunearbeidet, slik det er gjort med god erfaring i Søgne. Knudsen hadde et sterkt ønske om at dette også videreføres på en god måte i nye Kristiansand.

Her er oppsummert hva hver deltaker mener er det viktigste for at vi skal nå bærekraftsmålene i Kristiansand:

  • Alle må bidra for at vi skal nå bærekraftsmålene, mener viserektor Gøril Hannås, UiA
  • Som tobarnsmor tenker jeg ved alle valg, hva som er bra for mine barns framtid, det være seg i forbruk og reiser. Det er tøfft, men virker, og jeg oppfordrer andre til det samme, sa Ingrid Michalsen, fungerende administrerende dirketør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
  • Unge - ikke la dere stoppe av foreldregenerasjonen, dere må fortsette å utfordre oss og ikke la oss slippe unna, sa ordfører Jan Oddvar Skisland.
  • Vi må få med oss alle som tenker annerledes, og akseptere annerledeshet, sa Gunvor K. Andresen, regionleder FN sambandet i Agder.
  • Jeg vil utfordre alle til å tenke på bærekraftsmålene der dere er i hverdagen, i jobb, på skole, hjemme og ellers i hele samfunnet. Det må til for å få endring, sa Siri Heimdal Knudsen, leder for Søgne barne- og ungdomsråd og representant for ungdomsrådet i Kristiansand.

Og med siste ordet til ungdommen, så avsluttet seminaret, og mange vandret videre for bærekraftsmålene på nattevandring i Kristiansand, i regi av Norad og Kristiansand kommune.

Det markerte slutten på Bærekraftig sammen i Kristiansand, en uke med fokus på bærekraftsmålene for utviklingen av byen vår.

FNs bærekraftsmål

Tekst og foto: Ragna Marie Henden

Klimarådgiver Elizabeth Rojas ledet seminaret på en engasjerende måte. Seniorrådgiver Marte Lid i Norad informerte om bærekraftsmålene, og måtte løpe videre for å organisere nattevandringen. Ordfører Jan Oddvar Skisland Viserektor Gøril Hannås ved UiA Regionleder Gunvor K. Andresen, FN sambandet Øystein Reinhardtsen, daglig leder Kirkens bymisjon i Kristiansand Talal Haidar, representant for Forum for tro og livssyn i Kristiansand Nicolai Østeby, leder Ungdomsutvalget i Kristiansand Benedicte Nordlie, leder Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kristin P. Lindgård, i bærekraftsutvalget i STA Ingrid Michalsen, fung adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Debatten ledet av Kim Øvland, tv Siri Heimdal Knudsen, leder for Søgne barne- og ungdomsråd Ordfører Jan Oddvar Skisland Ingrid Michalsen, fung adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Rådgiver Marit Eik, Kristiansand kommune Regionleder Gunvor K. Andresen, FN sambandet Viserektor Gøril Hannås, UiA