Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

Klimarådgiver Elizabeth Rojas er godt fornøyd med oppslutningen rundt uka Bærekraftig sammen, og takker alle som arrangerte og deltok. – Det var også en helt eventyrlig avslutning med barn og voksne som deltok i nattevandringen fra kl 18 på Torvet på lørdag kveld i regi av Norad og Kristiansand kommune. Fra før har blant annet 5.500 deltatt på nattevandring i Ålesund og 7.000 i Tromsø, og vi er meget godt fornøyd med 6.000 i Kristiansand, sier Elizabeth Rojas i Kristiansand kommune.

6000 kristiansandere gikk for bærekraftsmålene

12. november 2019

4. - 9. november arrangerte Kristiansand kommune og samarbeidspartnere uka Bærekraftig sammen, som avsluttet med 6.000 mennesker på nattevandring en lørdagskveld for bærekraftsmålene rundt Odderøya.

11 arrangementer for bærekraftsmålene

- Stort oppmøte på 11 arrangementer og 6.000 på nattevandring viser at det er engasjement og vilje blant innbyggerne i Kristiansand til å bidra for verdensplanen for å utrydde fattigdom og ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030. FNs Bærekraftsmål skal implementeres i vårt arbeid i Kristiansand kommune, sammen med næringsliv, akademia, forskere, frivillige og ikke minst innbyggerne i kommunen, sier klimarådgiver Elizabeth Rojas i Kristiansand kommune, og prosjektleder for uka Bærekraftig sammen.

- Det viktigste med uka var å vise våre innbyggerne at vi i kommunen ønsker å ta en større rolle som samfunnsaktør. Vi vil gjerne legge til rette slik at alle kan diskutere utfordringer og muligheter sammen med oss. Det er mange som ønsker å bidra til å gjøre Kristiansand et bedre sted å bo for alle sammen, sier Rojas.

Hva har vi oppnådd?

- Med både bærekraftig sammen uka og nattevandringen har vi økt kunnskapen om bærekraftsmålene. Vi ser at mange organisasjoner og aktører er blitt inspirerte til å bruke bærekraftsmålene som ramme for å utvikle sine visjoner. Jeg har også opplevd at vi har klart å kommunisere at bærekratsmålene dreier seg om mye mer enn bare klima. Bærekraftsmålene dreier seg om folk, økonomi, naturressurser og klima, sier Rojas.

- Med Nattevandringen har vi lært at alt er mulig når vi samarbeider godt på tvers. Nattevandringen har vært et resultat av et godt samarbeid mellom Norad, Kristiansand kommune, Kristiansand Røde Kors, DNT Sør, Odderøyas venner, Grønt Senter, Midt-Agder Frilufsråd og mange frivillige. Uten dem hadde vi ikke klart å gjennomføre et så vellykket arrangement.

Det var lys og glede og kjempespennende å gå i skogen sammen med så mange barn og voksne med ett mål. Jeg ble flere ganger rørt av å se så mange barn som stoppet opp for å lese om bærekraftsmålene og diskutere med familiene sine. Kristiansandere har vist at vi ønsker å bli den mest bærekraftige kommunen i Norge, sier en entusiastisk klimarådgiver.

FNs bærekraftsmål 

Alle må bidra for bærekraftsmålene

- Seminaret for bærekraftsmålene i Kristiansand kommune lørdag 9. november i regi av FN sambandet, UiA og kommunen, viser at alle må bidra, vi må høre på de unge, akseptere annerledeshet, snakke sammen, samarbeide på tvers, ikke bare klartlegge men handle, ikke akseptere at «ting tar tid», unge må ikke la seg stoppe av foreldregenerasjonens treghet, og bærekraftsmålene må implementeres i hele samfunnet. Dette og mer til ble formidlet av engasjerte innledere på seminaret, hvor også ordfører Jan Oddvar Skisland uttrykte støtte til skolestreik for klima, forteller Rojas, som mener bærekraftsmålene bidrar til å utvikle en enda bedre kommune for innbyggerne i Kristiansand.
Mer om bærekraftsseminaret hvor ungdomsrepresentantene utfordret foreldregenerasjonen 

Lynkurs i matredding

Lynkurs i matredding, gourmet fiskesuppe og vrakis fra "kremen av iskrem" stod på menyen for det første arrangementet i uka Bærekraftig sammen i Rådhuskvartalet mandag 4. november.

Rundt 70 mennesker fylte amfiet for å få tips til reduksjon av matsvinn av matredder Mette Nygård Havre, og ikke minst noen gode kokketips og smaksprøver fra kokken Trond Moi. Det luktet deilig fiskesuppe i hele lokalet og Trond sparte hverken på smøret i suppa eller på historier og tips til hvordan vi skal behandle både mat og mennesker rundt oss.
Mer fra lynkurset og matreddertips 

Nytt liv til 48 plagg

Foredrag om tekstilkunnskap, reparasjon og redesign stod i fokus på Fikselauget den 4. november på Grønt senter. Fikselauget bød på trivelig stemning, hyggelige folk, kreative innspill og gode tips, og 48 plagg fikk nytt liv. Et Fikselaug er et arrangement hvor deltakerne lærer enkle håndverksteknikker for reparasjon av tekstiler og utstyr i regi av Kristiansand Husflidslag. Målet er å vise hvordan vi enkelt kan ta vare på klærne våre og få dem til å vare lenger.
Mer fra Fikselauget 

Smekkfullt på foredrag og diskusjon om bærekraftige byer

På mandagens «Plan og pils» inviterte Agder bolig- og byplanforeningen til foredrag og diskusjon om bærekraftige byer, fortetting og transformasjon. Are Kristiansen fra WSP presenterte veilederen for "Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet i Oslo-området", for over 50 interesserte som møtte opp på Håndverkeren, det ble et smekkfullt lokale.
Mer om veilederen og stedsutvikling 

Hver innbygger kaster 450 kg avfall hvert år

Hver innbygger i Kristiansansregionen kaster 450 kg avfall hvert år. Det er en tredobling siden 1992! Er dette bærekraftig utvikling? Og hva skjer med avfallet etter du har kastet det i «søpla»? Dette og mer til var tema under et nyttig og interessant foredrag fra Avfall Sør og Returkraft.

Over 50 deltakere i alle aldersgrupper kom på foredrag og omvisning hos Returkraft. De fikk vite mer om hvordan avfall fra innbyggere i Kristiansandsregionen håndteres, og hvordan det jobbes med å øke graden av gjenbruk og materialgjenvinning.
Mer fra besøket på Returkraft

Fra uansvarlig forbruk – til ansvarlig bruk av plast

Torsdag 7. november var 30 - 40 deltakere og engasjerte miljøfolk samlet til kåring av vinnere i Kristiansand i konkurransen Plastutfordringen 2019 på Teateret. Her var det også faglig påfyll med foredrag om sirkulær økonomi, hvor vi fikk vite at det produseres en million plastflaske hvert minutt i verden!

- Dersom alle i Norge gjorde som deltagerne i konkurransen Plastutfordringen 2019 hadde vi fått et utslippskutt på hele 9 prosent, fortalte Silje Wilhelmsen, lokal koordinator i Framtiden i våre hender i Kristiansand. Vinnerlaget fra Kristiansand, Marin Recovery, samlet 1360 poeng, og bidro til at Kristiansand kom på tredje plass blant seks byer i Norge i den nasjonale konkurransen Plastutfordringen i regi av Framtiden i våre hender og Ducky.eco.
Her får du flere plastreduserende tips

Rekordoppmøte på foredrag om kvelerslange

Forsker Beate Strøm Johansen fortalte brennende engasjert i en time om slettsnoken, Norges kvelerslange, på Naturmuseum og botanisk hage onsdag 6. november i lunsjtider. Over 70 tilhørere fikk høre om slettsnokens adferd, utbredelse og hvordan skape små hjemmesteder for å studere den. Det må legges til at slangen ikke er giftig, og at naturmuseet ønsker å formidle at alle organismer har en nisje, sin plass i naturen, også rovdyra, slik det ble informert om i omvisningen i rovdyravdelingen på museet.

Fotoutstilling i Kristiansand folkebibliotek

I Kristiansand folkebibliotek står det fortsatt en fotoutstilling «De som går foran – for en grønnere framtid», laget av fotograf Sigve Mathisen. De portretterte på bildene og deres virksomhet representerer ideer, handlinger og gjenstander som er interessante i et miljø- og naturvernperspektiv.
Mer om fotoutstillingen og åpningstider

Tekst og foto: Ragna Marie Henden