Logo
Logo
Tilbake til nyhetsoversikt

50 interesserte på foredrag om bærekraftig avfall

6. november 2019

Over 50 deltakere i alle aldersgrupper kom på foredrag og omvisning hos Returkraft. Avfall Sør og Returkraft inviterte 5. november til foredrag om hvordan avfall fra innbyggere i Kristiansandsregionen håndteres, og hvordan det jobbes med å øke graden av gjenbruk og materialgjenvinning.

Hver innbygger i Kristiansansregionen kaster 450 kg avfall hvert år. Det er en tredobling siden 1992! Er dette bærekraftig utvikling? Og hva skjer med avfallet etter du har kastet det i «søpla»? Dette og mer til var tema under et nyttig og interessant foredrag fra Avfall Sør og Returkraft.

Etter foredraget ble alle med på omvisning for å se hva som skjer med avfallet når det energigjennvinnes og forbrennes hos Returkraft.  Alle fikk også delta i en konkurranse i Skolestua som mange synes var veldig gøy.  Spesielt var det spennende å krype gjennom et kjøleskapet, og også interesseant å sitte i en tunnel omringet av 450 kg avfall. 450 kg avfall er det vi i Kristiansand kaster hvert år per innbygger.

Arrangementet belyste FN’s bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, handler om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Det er mange utfordringer som må løses i fremtiden.  Vi må redusere avfallsmengden betydelig gjennom høyere produktkvalitet, forbruksreduksjon, ombruk og materialgjenvinning. Produsenter må også ta ansvar i tillegg til oss forbrukere. Gjennom et bevisst forbruk og riktig avfallshåndtering kan hver og en av oss bidra til å nå bærekraftsmålene.