Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Inspirasjonssamling om kildesortering og gjenvinning

Dato: Torsdag. 6. juni
Tid: 17:00 - 19:00
Sted: Rådhuskvartalet, amfiet og møterom Anna Jensen i underetasjen.
Pris: Gratis
Arrangør: Avfall Sør og Kristiansand kommune

Hva er poenget med kildesortering og gjenvinning? Kildesortering av søppel er det noen vits? Ønsker du å diskutere og lære hva er poenget med kildesortering og gjenvinning? Lurer du på om det noen vits med Kildesortering av søppel? Avfall Sør og Kristiansand kommune inviterer til - Inspirasjonssamling om kildesortering og gjenvinning.

Nordmenn kaster nå nesten dobbel så mye søppel pr. innbygger som vi gjorde for 10–12 år siden. Veksten i avfallsmengden er større enn forbruksveksten. Det kastes for mye usortert avfall og vi ønsker å gjøre noe med dette! Vi vil øke materialgjenvinningen og utnytte ressursene i avfallet.

Det er viktig at vi tenker på hva hver enkelt av oss kan bidra med for å unngå avfall, hindre at mye søppel oppstår, og for å sørge for miljøvennlig behandling av det vi kaster. Kildesortering er et godt og enkelt miljøtiltak som alle kan gjøre!

Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Avfall som kildesorteres kan materialgjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Da begrenser vi uttaket av naturressurser, og bruker mindre energi.

PROGRAM:

Informasjon om kildesortering og avfall

  • Hva er kildesortering?
  • Hvorfor gjør vi det?
  • Hva blir avfallet til?

Pause med bevertning

Diskusjon, spørsmål

Kahoot med premie

 

Velkommen!