Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Innspill til planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel for nye Kristiansand - foredrag og workshop

Dato: Torsdag. 6. juni
Tid: 18:00 - 20:00
Sted: Rådhuskvartalet i Kristiansand, møterom: Else Marie Jacobsen
Pris: Gratis
Arrangør: Nye Kristiansand i samarbeid med UiA, Global utvikling og samfunnsplanlegging

Bli med å gi innspill til arbeidsopplegget for kommuneplanens samfunnsdel for i nye Kristiansand! "STERKERE SAMMEN – KRISTIANSAND MOT 2030".

Dine meninger om bærekraftige perspektiver for planarbeidet er viktige!

Visjoner og mål for ny kommune skal være basert på FNs bærekraftsmål. Hva betyr det at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn? Dine meninger om bærekraftige perspektiver for planarbeidet er viktige! Hva og hvem bør involveres i høstens planarbeid?

Søgne, Songdalen og Kristiansand har startet arbeidet med å lage kommuneplanens samfunnsdel for nye Kristiansand. 

Fellesnemnda for nye Kristiansand har lagt planprogrammet ut til høring. Medvirkning og utarbeidelse av selve planforslaget vil skje høsten 2019 etter at planprogrammet er vedtatt av fellesnemnda og nytt bystyre er konstituert. Planprogrammet viser arbeidsopplegget for planarbeidet og beskriver viktige tema som planen bør ta opp, og hvordan innbyggerne og næringslivet med flere vil bli involvert i planarbeidet.

Program:

 • Planprogram for Nye Kristiansand – formål og forslag til bærekraftig samfunnsutvikling v/ Grete Sjøholt,
 • Perspektiver på tvers av generasjoner v/ representanter fra studentene og eldreråd i den nye kommunen
  Representanter fra studentene:
  • Pernille Klock Rist-Christensen, Nestleder, STA, UiA 
  • Viktor Larsson styremedlem, Velferdstinget i Agder

           Representant fra eldrerådet er Solveig Nordkvist, leder av eldrerådet i Songdalen

 • Workshop om hvilke bærekraftige perspektiver som bør understrekes eller forsterkes i arbeidet med ny plan,
  og hvilke stemmer og arenaer som er viktig å få med i arbeidet med å utvikle planene høsten 2019 

Mer informasjon om planprogram og planprosessen og dokumenter finner du på nye Kristiansands nettside.

Velkommen!