Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Seminar og paneldebatt om bærekraftsmålenes betydning i Kristiansand

Dato: Lørdag 9. november
Tid: 15:00 - 17:30
Sted: Amfiet, Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand
Pris: Gratis grønnsakslapskaus fra kl 15.00
Arrangør: Kristiansand kommune

Hva betyr bærekraftsmålene for oss i Kristiansand? Seminaret starter med korte innlegg og diskusjon mellom inviterte aktører fra forskning, kommune, næringsliv og sivilsamfunn. Deretter blir det panelsamtale med en rekke politikere.

Kommuner og byer er viktige aktører for at Norge skal kunne nå FNs bærekraftsmål. I Kristiansand jobbes det med bærekraft på mange arenaer som på ulike måter påvirker og blir påvirket av den globale innsatsen for en mer bærekraftig verden. En ambisiøs kommuneplan er i ferd med å utvikles sammen med innbyggerne og politikerne. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for denne planen. Vi har som mål å bli «Norges beste kommune å leve i for innbyggerne» basert på bærekraft.

Gratis bærekraftig grønnsakslapskaus kl 15.00

Før seminaret om bærekraftsmålene inviterer By- og samfunnsenheten  Kristiansand kommune til et gratis, varmt og bærekraftig måltid. Kom til Kristiansands storsstue, Rådhuskvartalet, 9. november kl 15.00 med familie og venner. Det blir servert lapskaus laget av utsorterte grønnsaker (grønnsaker som er for små eller for store), og ikke minst lagt til rette for gode samtaler og informasjon om hvordan du tar opp kampen mot kasting av spiselig mat.

Til seminaret inviteres et knippe aktører i Kristiansand til å snakke om hvordan de forholder seg til bærekraftsmålene:

  • Hvilke utfordringer og muligheter ser de?
  • Hvordan må kommune, virksomheter, næringsliv og sivilsamfunn endre seg for framtiden?
  • Hva skal til for at Kristiansand blir Norges beste kommune å bo og leve i for innbyggerne?

Program: 
Ledes av klimarådgiver Elizabeth Rojas

15:35 - 15:40: Velkommen
15:40 -15:50: Marte Lid, seniorrådgiver I Norad  og prosjektleder for Nattevandring - om bærekraftsmålene i et globalt perspektiv
15:50 - 16:00: Jan Oddvar Skisland, ny ordfører i Kristiansand. Hva skal Kristiansand kommune gjøre for å operasjonalisere bærekraftsmålene? 
15:50 - 16:00: Gøril Hannås, viserektor ved Universitetet i Agder
16:00 - 16:10: Gunvor Andresen, regionleder FN-sambandet
16:10 - 16:20: Øystein Reinhardtsen, daglig leder i Kirkens bymisjon i Kristiansand
16:20 - 16:30: Talal Haidar, representant for Forum for tro og livssyn
16:30 – 16:40: Nicolai Østeby, leder i Kristiansand ungdomsutvalg, som representerer ungdomsrådet i Kristiansand.
16:40 – 16:50: Ingrid Michalsen, konstituert administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
16:50 – 17:00: Benedicte Nordlie, leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) og Kristin P. Lindgård fra bærekraftsutvalget i STA

17:00 – 17:30 Dialog/debatt med forskjellige aktører, ledes av Kim Øvland 

I panelet: ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune, Gøril Hannås, viserektor UIA,  Ingrid Michalsen, konst. adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Gunvor Andresen, regionleder FN-sambandet, Marte Lid, seniorrådgiver I Norad og Siri Heimdal Knudsen, leder for Søgne barne- og ungdomsråd og representant for ungdomsrådet i Kristiansand.

 

VELKOMMEN!