Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Miniseminar for bedrifter om grønne jobbreiser!

Dato: Tirsdag. 4. juni
Tid: 08:30 - 10:00
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Gerda Ring i underetasjen.
Pris: Gratis - men husk påmelding til bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no
Arrangør: Kristiansand kommune

Kristiansand kommune og Rambøll har laget en veileder for bedrifter som ønsker å påvirke ansatte til å reise mer miljøvennlig til og fra jobb. Resultatet er fornøyde ansatte som sykler og går mer, og redusert sykefravær.


På miniseminaret får du presentert veilederen og informasjon fra flere bedrifter som har vært med i pilotprosjektet.

  • Line Aasgaard deler Nordeas erfaringer som resulterte i 10% reduksjon av bilbruk blant ansatte.
  • Terje Næss ved Nikkelverket forteller fra bedriften som har investert i parkeringsplass for 120 sykler, blant annet.

Program:

08.30: Pilotprosjekt 5 virksomheter - mobilitetsplanlegging v/Bjørne Jortveit, Kristiansand kommune

08.45: Veileder mobilitetsplanlegging v/ Smári Stav, Rambøll

09.15: Nordea Kristiansand - erfaringer, v/ Line Aasgaard, Nordea Kristiansand

09.30: Nikkelverket - erfaringer, v/ Terje Næss, Nikkelverket

10.00: Slutt


Disse fordelene kan bedriften oppnå :
1. Fornøyde ansatte som sykler og går mer
2. Bedre folkehelse – lavere sykefravær
3. Frigjøre p-arealer til nye formål
4. Bedre omdømme ved å ta samfunnsansvarProgram:


Veilederen er en guide for hvordan en arbeidsplass lager en mobilitetsplan og gjennomfører tiltak. Den gir en oppskrift på en god prosess for et vellykket resultat. Veilederen har en mal for handlingsplan, en idébank som virksomheten kan plukke tiltak fra, et skjema for reisevaneundersøkelse og en kortversjon av veilederen.

Grønn reise gir bedre helse, lavere sykefravær, lavere klimaavtrykk, kortere vei til miljøsertifisering og bedre omdømme. I tillegg kan grønn reise til jobb frigjøre p-arealer som kan brukes til andre formål.

Husk påmelding: 

Påmelding. Navn på person(er) og virksomhet innen 3. juni til:

bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no


Velkommen til et grønt og nyttig seminar!