Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Plan og pils: Bærekraftige byer, fortetting og transformasjon

Dato: Mandag 4. november
Tid: 19:00 - 21:00
Sted: Håndverkeren, Rådhusgata 15, Kristiansand
Pris: Gratis
Arrangør: Agder bolig- og byplanforening

Agder bolig- og byplanforeningen inviterer til arrangement om bærekraftige byer, fortetting og transformasjon med tema: Hvordan bygge og utvikle bærekraftige byer og samfunn?

Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer. Samtidig må dette skje med kvalitet for å sikre attraktivitet og gode levekår.

Are Kristiansen har i samarbeid med Oslo Met utarbeidet en veileder for transformasjon og fortetting i bybåndet i Oslo-området, og presenterer denne på kveldens arrangement.
Kristiansen er en erfaren by- og samfunnsplanlegger, og jobber som prosjektleder i WSP Norge AS med overordna planlegging. Han er opptatt av knutepunktutvikling, har fokus på trafikk og mobilitet, og ser de store sammenhengene i by- og tettstedsutvikling. 

Vi inviterer deretter til diskusjon om fortetting og transformasjon i lys av bærekraftsmål 11.


Link til veileder for transformasjon og fortetting.

VELKOMMEN!