Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Bli med på Miljøuka 2020! Inviterer fra venstre Helene Iglebæk (trainee, miljøvernenhet), Helene Vedal (trainee, Business Region), Knut Felberg (leder, klima- og arealutvikling), Solvor Stølevik (miljø- og klimarådgiver, miljøvernenheten), Stein Erik Watne (leder, miljøvernenhet), Elizabeth Rojas (klima- og miljørådgiver, miljøvernenhet), Ragnar Evensen (direktør, by- og stedsutvikling) og Geir Haugum (leder, Business Region).

Offisiell åpning av Miljøuka i Kristiansand - bærekraftig sammen!

Dato: Mandag 12. oktober
Tid: 17:30 - 19:00
Sted: Amfiet i Rådhuset i Kristiansand
Arrangør: Kristiansand kommune

Miljøuka i Kristiansand arrangeres for andre gang, og åpnes offisielt med utdeling av kommunens miljøpris. Arrangementet markerer også oppstarten for den nye klima- og miljøstrategien som utarbeides for nye Kristiansand kommune.

Under åpningen av Miljøuka vil Kristiansand kommunes miljøpris for 2020 deles ut av juryleder Ole Magne Omdal. Han håper at prisen kan stimulere og løfte fram de som gjør en ekstra innsats for miljøet i kommunen, og som gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak har bidratt til forbedring av klima og miljø.

Kristiansand kommunes miljøpris
Kristiansand kommune deler hvert år ut en miljøpris. Den består av en plakett og et pengebeløp på kroner 50.000. Prisen skal stimulere til å belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Miljøprisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser og offentlig og private virksomheter med base i Kristiansand.

Åpningsforedrag ved Per Espen Stoknes

Mer informasjon om arrangementet kommer etterhvert.

Arrangementet er åpent for alle - med fri entré.

På grunn av koronatiltak vil det også komme påmelding til dette arrangementet.

Velkommen!