Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Mobiliseringsseminar for grønn vekst i Agder

Dato: Mandag. 3. juni
Tid: 10:00 - 15:00
Sted: Scandic hotel Bystranda, Kristiansand
Pris: Gratis - men husk påmelding
Arrangør: Klimapartner Agder

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til Kristiansand 3. juni for å delta på Mobiliseringsseminar for grønn verdiskaping i Agder.I samarbeid med Miljødirektoratet og lokale samarbeidspartnere inviterer Klimapartnere til til mobiliseringsseminar for grønn verdiskaping på Agder. Her vil vi synliggjøre grønt næringsliv i regionen og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling. Dialog og innspill fra lokalt næringsliv vil være det viktigste bidraget på konferansen. Innspillene tas videre en en nasjonal konferanse og regjeringens arbeid med grønn konkurransekraft.

Det arrangeres fem slike regionale konferanser i Norge for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping. Her vil du møte dyktige innledere og beslutningstakere fra forskning, politikk og lokale næringsaktører.

Mobiliseringsseminar for grønn verdiskaping i Agder setter fokus på grønne initiativ og grønt næringsliv i regionen, som utfordrer og synliggjør muligheter for grønn vekst. Innovasjon Norge holder også sin årlige Innovasjonstale for Agder på arrangementet.

Mål for dagen: Lokalt næringsliv settes i førersetet for det grønne skiftet og initiativene tas med videre i regjerings arbeid med grønn verdiskaping i Norge.

Foreløpig program:

10:00 Åpning og velkommen v/varaordfører Jørgen Kristiansen, Kristiansand kommune
          Åpning av Kristiansand kommunes miljøuke v/statssekretær Sveinung Rotevatn
          Utdeling av Kristiansand kommunes miljøpris v/ statssekretær Sveinung Rotevatn og juryleder Petter Benestad (V).

10:15 Hva skal til for å oppfylle Parisavtalen?
          Hovedbudskap fra FNs klimapanels rapport om 1,5 grader
          v/Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet

10:30 Politiske mål og virkemidler – fra Paris til Agder
          v/Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet

10:45 Megatrender og grønn vekst
           v/Ole Åkre, IT-gründer

11:05 Pause

11:25 Innovasjonstalen 2019 – Kultur for vekst
          v/Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge

11:45 Grønne løsninger -næringslivet utfordrer og belyser hva som skal til for å sikre grønn vekst.
          Hør blant annet ASKO – Foamrox - Aquasolis Global/YSI - Aanesland -Eyde-klyngen

12:30 Lunsj

13.30 Salen taler: Fra ord til handling.
          Innspill fra salen og fra foredragene diskuteres videre i samtalepanel, innen tre tema:
          Kultur – Regler og rammeverk – Støtteordninger og finansiering

14:30 Hva nå?
          Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune
          Siri Mathisen, NHO Gunn Spikkeland Hansen og
          Carina Dale, Klimapartnere

Program på eget ark

Velkommen!

Arrangementet er en del av Miljøuka Bærekraftig sammen i Kristiansand kommune.

Kontakt:

Gunn Spikkeland Hansen, prosjektleder Klimapartnere Agder
Tlf: 971 29 627
e-post: gunn.spikkeland.hansen@austagderfk.no

Påmelding