Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Miljøuka er offisielt åpnet!

Sted: Scandic Bystranda hotel, Kristiansand

Statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet åpnet mandag 3. juni kl 10 offisielt Miljøuka i Kristiansand, på konferansen Grønn verdiskaping i Agder på Scandic Bystranda hotel. Her kan du lese hele talen til statssekretæren.

I tillegg til åpningstalen ble uka åpnet med planting av en vakker og bievennlig Dahliaplante produsert av parkvesenet i Kristiansand. Til plantingen fikk statssekretæren bistand av varaordfører Jørgen Kristiansen.

Her er statssekretærens åpningstale:

Kjære alle,

Takk for at eg fikk kome hit i dag og åpne miljøuka. Dere tjuvstarta allereie på lørdag, så eg kjem litt sent.

Verda står overfor store klima- og miljøutfordringar, og det er naudsynt å finne løsninger sammen som kan føre til en grønnere hverdag og et lavutslippssamfunn. Eg skjønar at med miljøuka ynskjer Kristiansand kommune å inspirere innbyggerane, næringsliv og det offentlege til å finne desse løsningane saman. Dere har mellom anna satt opp eit møte der dere inviterer innbyggerne i kommunen til å kome med innspill til Nye Kristiansands kommuneplan, som skal vere basert på bærekraftsmåla til FN. Det er spennande og bra at Kristiansand arrangerer en miljøveke. 

Kristiansand har gjort mange tiltak for å bli ein god miljøkommune, og eg skjønar at dere er stolte av det som dere vil vise fram at dere har fått til:

  • Sykkelstrategien er eit eksempel. Dere ble kåret til Noregs beste sykkelby i fjor!
  • Kommunen er initiativtaker til sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn -som har blitt en suksess!
  • Innkjøpsavdelingen i kommunen jobber aktivt med å kreve miljøvennlige produkter av leverandørene.
  • Kommunen har som mål å bli best i landet på matsvinnreduksjon – og jobber aktivt med dette på mange områder. Det er laget handlingsplan for dette og matsvinnfilmer og tips fra kokken Trond Moi.

Og her har jeg faktisk en rykende fersk nyhet til dere: Gjennom ordningen "Klimasats" har Kristiansand kommune nå fått 417 000 kroner for å redusere matsvinn i kommunens virksomheter.

  • Dere har som et pilotprosjekt laget en egen Klima- og miljøstrategi for Nye Kristiansand (Kristiansand + Søgne +Songdalen)
  • Eg ser at dere har jobba for å fylje opp regjeringas pollinatorstrategi også, som er ein strategi for å ta vare på ville bier of andre pollinerande insekt. Pollinatorstrategien har tre innsatsområde: kunnskap, gode leveområde og formidling. Dere jobbar innafor alle desse områda.
  • Artsrike naturtyper, veikanter og grøntareal er leveområdene for insekter. Kommunal sektor, jordbruket og andre sektorer har sentrale roller ved at forvalter arealer og påvirker leveområdene til pollinerende insekter. De gode leveområdene må bindes sammen av grønn infrastruktur. Det betyr at ulike arealeiere må samarbeide om tiltak. Pollinatorstrategien skal følgjes opp med ein tiltaksplan, der de ulike sektorane bidrar.
  • Parkvesenet i kommunen dyrkar eigne plantar og har planta bievenlege blomar og laga hagar med nyttevekstar. Og så så har det kome eit nytt hotelli byen. Dette må vera eit av dei største hotell som er laga – for insekt.

DERFOR: Eg vil dermed åpne miljøuka ved å plante ein bievennleg blome. Denne blomsten heter Dahlia eller georginer – og har masse støvbærere i midten som biene liker. Blomsten er kortreist og dyrket på gartneriet til parkvesenet.

Eg ynskjer dere lukke til med de videre arrangementene på miljøuka, og håper at mange blir inspirert og får masse ny kunnskap gjennom denne uka!

Og med tale av statssekretær Rotevatn og blomtserplanting er Miljøuka åpnet offisielt!