Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Mat på torvet

Dato: Lørdag 2. oktober
Tid: 10:00 - 15:00
Sted: Øvre Torv
Arrangør: Bondens marked

Torvet fylles denne dagen med bærekraftig og kortreiset mat.

Bondens marked

Bondens marked har som mål at maten skal være så kortreist som mulig. Vi ser på økologisk landbruk som en viktig lærings- og utprøvingsarena for mer bærekraftige produksjonsmetoder. Bondens marked tar avstand fra bruk av dagens genmodifiserte organismer (GMO) i både mat og fôr.

I dag brukes store mengder energi på å frakte mat på kryss og tvers av land og kontinenter før den når forbrukeren. Dette fører til belastning på miljøet, i tillegg øker risikoen for spredning av farlige skadeorganismer og sykdommer. I et globalt miljø- og solidaritetsperspektiv er det viktig at vi produserer mest mulig av vår egen basismat på lokale, fornybare ressurser.

Ved å gjøre lokal mat tilgjengelig i markedet øker også forbrukernes mulighet til å skaffe seg kunnskap om selve matproduksjonen. På Bondens marked vil vi legge stor vekt på åpenhet og sporbarhet. Du har rett til å få svar på hvor og hvordan din mat er produsert.

 

REKO- ringen

Hva selges via REKO-ringen?
Lokale produsenter selger kjøtt fra bl.a storfe, gris, sau/lam. Noe som stykningsdeler (kjøtt delt opp hos slagter) andre bearbeidet som spekemat, pølser m.m. Det fins meieriprodukter som ost, yoghurt m.m. Det fins honning og egg av ulike slag. Bakevarer, grønnsaker, bær, frukt og produkter laget på disse. Det fins mathåndtverkere som lager konfekt, sursyltet mat og drikke, sjømat og fiskeprodukter. Her fins hverdagsprodukter og luksusvarer. Alt skal være matvarer eller produkter som er bi-produkter av matvarer.

Hovedpoenget er at det skal være produsent lokalt (også råvarer, der mulig) og være uten mellomledd, altså at den som står for salget også står bak produksjonen og sånn sett kan gå god for produksjonen. Rett fra produsent, uten mellomledd. De som drifter gruppene gjør derfor på dugnad. Hensikten med REKO er kort fortalt å gi forbrukeren tilgang på god lokal mat og produsenten skal få rettferdig pris for produktet. Dette er bærekraft i praksis. 

REKO – lokal mat uten mellomledd, også populært i Kristiansand

Fenomenet REKO-ringer (REttferdig KOnsum) har spredd seg som en farsott i Finland, Sverige og Norge de siste årene. Det fins REKO-ringer i en lang rekke land, men har vist seg å være spesielt populær her i nord. Det fins over 130 REKO-ringer i Norge. I dag er verdens største ring i Norge (REKO-Trondheim) Men av de ringene som har vokst hurtigst, finner vi Kristiansand. Til sammen er det fire ringer på Agder: Arendal (9 500), Mandal (3 500), Lyngdal (3 000) og Kristiansand (20 000). Tallet er antall medlemmer pr. 1. april 2021. I tillegg er det over 150 lokale produsenter som er med og tilbyr sine varer. De holder til over hele Agder.

Hvordan fungerer REKO?
Enkelt sagt, så legger produsenten ut et innlegg på facebook i den aktuelle REKO-gruppen, hvor de tilbyr sine varer. Kunden skriver så en kommentar der de skriver det de vil kjøpe. Handelen foregår i en lukket gruppe på facebook. Hvorfor, lurer du kanskje på? Facebook fordi det er et gratis verktøy som mange bruker. Lukket gruppe for å sikre at de som er med kun vil bestille og selge. Gruppen er åpen for alle, men ved å gjøre den lukket kan vi røkte gruppa slik at spam og liknende kan unngås.

Så er det felles utlevering for alle produsentene på et fast avtalt tidspunkt og sted, hver 14. dag. Da kan produsenten i løpet av den avtalte tiden (30 minutter for de små ringene og en time for de store ringene) levere ut varer til alle kundene sine. Kundene på sin side kan hente fra alle de produsentene som de har bestilt av, på samme sted. Vi ser at de som bestiller, ofte bestiller fra flere, når de først skal ta turen ut. Handelen skjer dermed på nett, mens det er en utlevering som faktisk skjer på en egnet parkeringsplass.

Nettopp variasjonen i type produkter er det som kundene setter pris på. Selv om hver produsent har fantastiske varer, er det ikke alltid like lett å markedsføre seg som liten produsent. Her er det summen av produsenter og varer som tilbys, som gjør det attraktivt for kundene å handle. De støtter lokale produsenter og kan via annonsene se om produktene er økologiske, konvensjonelle og hvordan det fremstilles. Denne gjennomsiktligheten er et viktig poeng med REKO.

Del dette arrangementet: