Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Kvaliteter i hverdagen og i bomiljøet, hva mener innbyggerne i Kristiansand?

Dato: Lørdag 2. oktober
Tid: 10:00 - 15:00
Sted: Øvre Torv
Arrangør: Kristiansand kommune

Kom til vår stand på torvet og få vite hva innbyggerne i Kristiansand mener er viktige kvaliteter i hverdagen og i bomiljøet!

I forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan, er det gjennomført en digital idedugnad om stedskvaliteter og transportløsninger i hverdagen. Vi har fått rundt 700 svar. Resultater fra idedugnaden vil bli presentert på standen.  Her kan du slå av en prat med bypanleggerne og rådgiverne som jobber med kommuneplanen. Kanskje er du enig i det som ha kommet frem av idedugnaden, eller har du noe helt nytt å bidra med?

Idéugnaden har også vært en del av forskningsprosjektet NordicPATH.  Formålet med prosjektet er å finne måter å skape smarte og bærekraftige byer med fokus på menneskene som bor i dem. I den forbindelse har man testet ut et nytt digitalt verktøy, kalt Maptionnaire. For mer informasjon om prosjektet, les her: https://nordicpath.nilu.no/

Tema for miljøuka i år er Bærekraftig mat. Hva mener du er viktig at kommunen gjør i sin arealplan for å ta vare på landbruk og skogbruk i kommunen, hva tenker du om urbant landbruk og hva det har å si for Kristiansand i fremtiden og en bærekraftig matproduksjon?  

Del dette arrangementet: