Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Klimadult Norge rundt

Dato: Onsdag 29. september
Tid: 09:00 - 12:00
Sted: Digital workshop i Zoom
Pris: Gratis
Arrangør: Klimapartnere Agder

Nudging kan brukes til å gjøre det enklere å ta mer klimavennlige valg. I denne workshopen lærer dere om nudging som verktøy for å redusere klimagassutslipp, inkludert en metode for å gjennomføre og teste nudge.

Nyere atferdsforskning viser at beslutninger påvirkes i stor grad av hvordan ulike alternativer framstilles, og av hva andre i våre omgivelser velger. Denne kunnskapen er bakgrunnen for teorien om nudging som et verktøy for å forbedre menneskers valg.

En nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Man støter på nudging i matbutikkene og på avfallssorteringen. Andre eksempler er skjemaer for strømavtaler med ferdig avkryssede ruter for grønn leverandør, printere forhåndsinnstilt på dobbeltsidig utskrift, eller når lokale varer blir tydelig eksponert i butikken.

Nudging er et supplement til økonomiske insentiver, påbud og forbud, og kan i noen tilfeller være mer effektivt for å redusere klimagassutslipp enn disse virkemidlene. Transport, matvalg, matsvinn og offentlige anskaffelser er eksempler på områder hvor ulike nudge kan være nyttige for å redusere utslipp. 

Workshopen består av en teoretisk del og en praktisk del, og gir deg kunnskap i:

●Verktøy og metoder slik at du kan jobbe med nudging i egen organisasjon.

●Gode eksempler på nudge som er gjennomført i Norge og internasjonalt for å redusere klimagassutslipp.

●En innføring i hva nudging er, og sentrale begreper fra atferdsforskningen.

●Hvordan klimafiendtlige atferdsmønstre kan identifiseres, analyseres og møtes med tiltak som gjør det enkelt å velge rett. Hvordan måle effekten av nudge.

●Metode for å gjennomføre og teste nudge i egen virksomhet.

Webinaret passer for:

Alle som ønsker å lære mer om atferd og nudging og hvordan dette kan brukes i praksis til å redusere klimagassutslipp. Mulige målgrupper kan være: 

•Fagfolk innen klima, miljø, avfall, transport, energi og kommunikasjon. 

•Relevante ledere 

•Lokalpolitikere

•Næringsliv

Praktisk informasjon

Workshopen vil foregå i Zoom. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.

Maks. antall deltakere: 30

Påmeldingsfrist: 15. september

Kursholderne:

Mona Nilsen er seniorrådgiver i NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning. Mona har vært rådgiver for en rekke kommuner og fylkeskommuner når det gjelder klimakommunikasjon, medvirkning og kunnskapsformidling. Hun jobber med flere konkrete prosjekter innenfor bruk av nudging, bl. a for reduksjon av matsvinn, økt kildesortering og redusert energiforbruk. Mona er opptatt av at klimakommunikasjonen og nudging er viktige verktøy for atferdsendring.

Sigrid Møyner Hohle, PhD, er rådgiver innen klimapsykologi og kommunikasjon i Endrava, et konsulentselskap som hjelper offentlige og private virksomheter å kutte klimagassutslipp. Gjennom master- og doktorgrad i psykologi har hun spesialisert seg innen nudging, klimakommunikasjon og beslutningspsykologi. Hun har ekspertise i hvordan å teste effekten av nudge, og brenner for effektiv klimakommunikasjon. Hun har tidligere jobbet som journalist i Dagsavisen og som frilanser.

Påmelding

Del dette arrangementet: