Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Klimadebatt - grønn framtid i vår by!

Dato: Onsdag. 5. juni
Tid: 18:00 - 20:00
Sted: Rådhuskvartalet, amfiet
Pris: Gratis og åpent for alle
Arrangør: Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet

Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet inviterer til klimadebatt med innledere som fra ulike vinkler belyser tema Grønn framtid i vår by!

Klimadebatt med spennende faglige innlegg fra ulike perspektiver:

Fra ord til handling - hva gjør vi egentlig i Kristiansand?
Vi ønsker en grønn framtid i nye Kristiansand.
Hvordan skal vi takle klima og miljøutfordringer i nye Kristiansand?

Presentasjon av klimaproblemet
v/Tarjei Breiteig - Meterolog Agder Energi

By og utviklingsperspektiv
v/Knut Felberg - leder for By-og samfunnsenheten i Kristiansand kommune

Fokus på løsninger og teknologi
v/Jorunn Gislefoss - styreleder Eyde-klyngen 

Forbruk, systemendring, non-teck-løsninger 
v/Eyvind Danielsen - Leder Framtiden i våre hender Kristiansand 

PROGRAM

18.00: Faglige innledninger starter kl 18.
18.50: Kort pause med frukt og kaffe
19.00: Politisk debatt, ordstyrer Mikaela Wasstrøm, UiA 

Velkommen!

Foto av Mikaela Vasstrøm som er ordstyrer