Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Hvordan kan eiendom- og byggebransjen bli mer bærekraftig?

Dato: Torsdag 30. september
Tid: 19:00
Sted: Håndverkeren
Arrangør: Agder Bolig og Byplanforening

I kortreist kvalitet rapporten (2018)  står det at «Globalt står byggenæringen for mer enn en tredjedel av verdens klimagassutslipp, en tredjedel av verdens avfall, 40 prosent av verdens energiforbruk og 40 prosent av global naturressursbruk (metaller, mineraler, skog, etc.). Inkluderes transport av byggets brukere i driftsfasen, står bygg for minst 40 prosent av de globale utslippene». Byggsektoren er en viktig brikke for at Norge skal nå sine klimamål og lykkes med omstilling til lavutslippssamfunnet. Her har både private og offentlige aktører et ansvar. På kveldens arrangement dykker vi ned i hvordan Kristiansand jobber for å få til en stadig mer bærekraftig eiendomsutvikling og byggebransje. Sven Erik Knoph, daglig leder i Kanalbyen, forteller oss hvordan området utvikles for å ivareta klima- og miljøperspektivet gjennom de ulike byggetrinn og Erik Sandsmark, prosjektsjef i by- og stedsutvikling, presenterer Kristiansand kommune sin helt ferske Klima- og miljøstrategi for bygg og anlegg.

Del dette arrangementet: