Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Hva må til for å nå Kristiansands klimamål?

Dato: Tirsdag 28. september
Tid: 17:00 - 18:00
Sted: Teams møte
Pris: Gratis
Arrangør: Kristiansand kommune

Program: 17:00 - 17:05 Velkommen 17:05 - 17:35 Opptak av presentasjon startes 17:35 - 18:00 Åpent for spørsmål

CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en beregningsmodell og et sett med framskrivinger for klimagassutslipp i Kristiansand kommune fram til 2030. Framskrivingene kan brukes til å illustrere hvordan klimagassutslippene i Kristiansand kan tenkes å utvikle seg under ulike antakelser, og hvilken type innsats som kreves for å oppnå Kristiansand kommunes mål om 80 prosent nedgang i klimagassutslippene fra 2015 til 2030.

I dette Teams arrangement blir presenter funnene i rapporten «Kristiansands klimagassutslipp mot 2030». Rapporten er utarbeidet av CICERO-Senter for klimaforskning på oppdrag fra Kristiansand kommune.

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål i etterkant av presentasjonen.

Velkommen skal alle!

Påmelding

Del dette arrangementet: