Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Frokostmøte om godstransport på sjø og bane i regionen

Dato: Fredag. 7. juni
Tid: 08:00 - 11:00
Sted: Thon Hotel Parken (Kirkegata 15 i Kristiansand sentrum) Møterom EIK
Pris: Gratis - men husk påmelding
Arrangør: Vest-Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen i Vest-Agder inviterer til frokostmøte om framtidas transport i regionen. Hva kan vi gjøre for å øke andelen gods på sjø og bane i vår region?

Vest-Agder fylkeskommune inviterer lokalt næringsliv, vareeiere, politikere og andre aktører/interessenter til et frokostmøte som oppfølging av vår godsstrategi som ble vedtatt i 2018.

Frokost serveres fra 08.00 og programmet starter 08.30

Program:

  • Velkommen v/ Tore Askildsen fylkesvaraordfører i Vest-Agder fylkeskommune
  • Innlegg v/Gisle Meininger Saudland (Stortingsrepresentant Fremskrittspartiet)
  • Innlegg v/John Helge Austgulen (Regional Manager Kristiansand ColliCare Logistics AS)
  • Diskusjon, synspunkter og veien videre:
    Hva gjør vi nå?

Det koster ingenting å delta,
men av hensyn til bevertning ber vi om at påmelding sendes til elma11@vaf.no innen fredag 31. mai 2019.

Velkommen!