Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Fremtidens mat - lunsjseminar om næringsmuligheter

Dato: Fredag. 7. juni
Tid: 12:00 - 13:30
Sted: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Dronningensgate 2
Pris: Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva Medlemmer av Agdering: 250,- + Mva Ikke medlemmer: 500,- + Mva
Arrangør: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kristiansand kommune

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen setter fokus på forskning innen ny matteknologi, såkalt food-tech, på sin ukentlige fredagslunsj under Miljøuka.

Hva skal vi spise i morgen? … eller i 2040?

Kommer vi til å spise celle-dyrket (laboratorie-dyrket) kjøtt eller plantebasert «kjøtt» av planteprotein (bønner, erter, belgvekster) eller begge deler? Eller blir det nokså likt som i dag, «business as usual»?

Alle næringer er i endring, også matbransjen.

Det skjer mye innovasjon i matbransjen og vi har kanskje bare sett konturene av en bransje i enorm endring.
Mange etablerte bedrifter og startups ser nye forretningsmuligheter.

Vi ser allerede omstilling i etablerte bedrifter som ønsker å holde seg relevante og være bærekraftige. Men går det fort nok? Hvilket tidsperspektiv? Når og hvilke endringer vil vi se?

Program:

Lunsj – En smaksopplevelse fra Tilstede mat og mer.

Benjamin Dogan, Restaurantsjef Tilstede mat og mer forteller om hvordan de bruker lokalmat, planteprotein og bærekraftig mat i restauranten. Hva er mulig å få tak i lokalt. Kan noe av det vi importerer produseres lokalt.

Nofima Er det lab-dyrket kjøtt vi skal spise i fremtiden ?

Teknologi for lab-dyrket kjøtt og mulige fordeler vil bli drøftet, i tillegg til barrierer som må løses for at dette skal kunne lykkes i fremtiden.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

NIBIO – hvor langt Norge har kommet når det gjelder planteprotein og hvilke muligheter vi har for lokalproduksjon i Norge og i Agder.

Vi blir gradvis mer bevisste på å spise grønt og bærekraftig. Hvor går veien videre? Hvor mye av ny og grønnere mat kommer egentlig fra Norge? Litt om FoU på proteinrike vekster, og litt om nye muligheter og hva som kan produseres lokalt på Agder.

NIBIO – Urbant landbruk – hvilke muligheter vil det gi i et bymiljø?

Hva er by-landbruk og hvilke samfunnsnyttige muligheter kan en slik produksjon gi oss?

NIBIO er Norsk institutt for bioøkonomi, de forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, klimasmart landbruk, kart, arealbruk, genressurser, skog, ressursforvaltning og landbruksøkonomi

Bygartneriet i Arendal – TB

Om foredragsholdere og programmet her

Her er også informasjon og påmelding om påmeldingslinken ikke virker.

Velkommen!

Påmelding innen 6. juni kl 14.00

Påmelding