Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Foto: Jon Petter Thorsen, Aptum

Foredrag og omvisning på Returkraft: Kan avfall være bærekraftig?

Dato: Tirsdag 5. november
Tid: 17:00 - 19:00
Sted: Returkraft, Setesdalsveien 205, Kristiansand (gratis transport fra sentrum)
Pris: Gratis - men påmelding til returkraft@returkraft.no
Arrangør: Avfall Sør og Returkraft

Avfall Sør og Returkraft inviterer til foredrag i Returkraft sine lokaler på Langemyr. Du får også være med på omvisning i energigjenvinningsanlegget og delta i en konkurranse i Skolestua.

Gratis felles maxi taxi fra Shell stasjonen ved Gartnerløkka, presis klokka 16:45 og tilbake til sentrum klokka 19.00.

NB: Arrangementet er gratis, men krever påmelding.
Meld deg på ved å sende epost til returkraft@returkraft.no
(husk å oppgi om du ønsker busstransport). 

Avfall Sør og Returkraft vil belyse utfordringer og løsninger innen avfallsproblematikken. Gjennom et bevisst forbruksmønster og riktig avfallshåndtering kan hver og en av oss bidra til å nå bærekraftsmålene.

FN’s bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, handler om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Men kan «lille meg» gjøre noe for å påvirke dette?

Vi produserer alle større eller mindre mengder avfall i løpet av en dag. Det være seg den ferdigleste avisen, potetskrellet etter middagen, den tomme majonestuben eller den utslitte tannbørsten.

I dag kaster nordmenn nesten dobbelt så mye avfall pr. innbygger som vi gjorde for 10–12 år siden.

Det kastes for mye og mange er for dårlige til å sortere avfallet sitt. Jorda krever at vi gjør noe med dette! For å sikre en bærekraftig fremtid er vi nødt til å endre våre forbruksvaner og EU har satt høye mål for dette innen 2030. Vi må redusere avfallsmengden betydelig gjennom høyere produktkvalitet, forbruksreduksjon, ombruk og materialgjenvinning.

VELKOMMEN!