Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Bli med på digital idédugnad om stedskvaliteter og transportløsninger i hverdagen

Dato: Søndag 15. august
Tid:
Sted: Digitalt innspillsverktøy
Arrangør: NordicPATH, NILU, Maptionnaire, Kristiansand kommune

Hvordan kan vi sikre en bærekraftig fremtid, med blant annet naturområder, ren luft og kraftig reduksjon i klimagassutslippene? Hva skal til for at Kristiansand skal være et godt sted å bo, arbeide, studere og vokse opp i? Husk innspillsfrist 15.august!

Dine innspill om hva som er viktige kvaliteter for deg i din hverdag og i ditt bomiljø er verdifulle bidrag til arbeidet med kommuneplanen. Og det som ikke kan løses i arbeidet med kommuneplanen, kan spilles videre inn til andre prosesser i kommunen. 
– Vi håper på mange innspill fra befolkningen. Innspillene satser vi på å presentere under miljøuka i uke 39, sier Rasmussen og Stølevik.  

– Med dagens smittevernregler er det litt vanskelig å møtes fysisk for å utveksle idéer, derfor er det flott å kunne invitere til en digital idédugnad, sier Christina Rasmussen, planlegger i kommunen. 

Idédugnaden bruker Maptionnaire som er et innspillsverktøy der det er mulig å kartfeste dine innspill. Opplegget er en del av medvirkningen i arbeidet med kommuneplanen. Les mer om dette arbeidet her. 

Idédugnaden er også en del av forskningsprosjektet NordicPATH, som har som formål å skape smarte og bærekraftige byer med fokus på menneskene som bor i dem.  
– Dette er en gyllen mulighet for også å teste ut et nytt verktøy og nye medvirkningsmetoder, sier Solvor Stølevik, rådgiver i forskning og innovasjon. 

Rasmussen og Stølevik ser fram til å motta innspillene fra idédugnaden, der også  NILU – Norsk institutt for luftforskning er en av samarbeidspartnerene, i tillegg til Maptionnaire.

Les mer om dette ved å trykke her!

Gi dine innspill her!

Del dette arrangementet: