Logo
Logo

Solstrømkurs!

Klimaalliansens populære kurs i installasjon og bruk av solenergi blir denne høsten holdt i nye lokaler i Teateret. Med solceller på taket produserer du strøm til eget forbruk. Praktisk kurs gir deg tips om montasje, støtteordning og salg av energi du ikke selv bruker.

Her stiller eksperter fra Solenergiforeningen, UiA, Elkem og Trade Winds Solar opp for å fortelle det det du trenger å vite om framtidas energiform.
I tillegg til presentasjoner har vi også satt av god tid til kaffepause med spørsmålsrunde og samtale.

Innhold: Innføring i solenergi og solcelleteknologi. Praktiske tips og fremgangsmåte for installasjon av solcelleanlegg på eget tak. Beregning av egenproduksjon av strøm og økonomi/tilbakebetalingstid.

Målgruppe: Alle som interesser seg for bruk av solstrøm.  Ingen krav til forkunnskaper.  Aktuelt både for deg som vurderer installasjon på taket av egen bolig, mindre næringsbygg eller landbrukseiendom. 

Program:

Åpning, velkommen og praktiske opplysninger v/ Arne Otto Iversen (Klimaalliansen og Grønt senter)

18:10 - 18:40 Grunnleggende om solenergi og solceller v/ Gunstein Skomedal (Solenergiforeningen og UiA)

  • Generelt om solenergi og solcellepaneler (virkemåte/prinsipp)
  • Forklaring av noen sentrale begreper: PV vs BIPV. Batterier. Smart styring av strøm.
  • -olressursen i Norge og på Sørlandet.  Eksempler og nettside for beregning av innstrålt effekt - hvor mye energi du kan få ut av eget tak
  • Rammebetingelser (Støtte fra Enova, bygningsforskrifter, tilkobling til nett, plusskunde-avtaler)

18:45 - 19:30 Montasje og nettilkobling v/ Torfinn Buseth (Elkem Teknologi)

  • Montering av solcelleanlegg på ulike tak. Praktiske tips og retningslinjer.
  • Veksel-rettere og kabling/nettilkobling. Føringer fra nettselskap. IT vs TN nett.
  • Sikkerhet ved montering og elektrisk anlegg.

19:30 - 19:45 Pause. Servering av brødmat, frukt, kaffe og te. Mulighet for å stille spørsmål

19:45 - 20:30 Utstyr og økonomi v/ Kjellan Spinnangr (Tradewinds Solar)

  • Ulike typer utstyr.
  • Økonomien i et solcelleanlegg.
  • Praktiske tips.

20:30 - 21:00 Spørsmål og svar, åpen samtale

Husk påmelding!

Velkommen!

 

Påmelding

Del dette arrangementet: