Logo
Logo

Bli med på Miljøuka 2020! Inviterer fra venstre Helene Iglebæk (trainee, miljøvernenhet), Helene Vedal (trainee, Business Region), Knut Felberg (leder, klima- og arealutvikling), Solvor Stølevik (miljø- og klimarådgiver, miljøvernenheten), Stein Erik Watne (leder, miljøvernenhet), Elizabeth Rojas (klima- og miljørådgiver, miljøvernenhet), Ragnar Evensen (direktør, by- og stedsutvikling) og Geir Haugum (leder, Business Region). Foto: Kari Anne Candasamy

Offisiell åpning av Miljøuka i Kristiansand - bærekraftig sammen!

Miljøuka i Kristiansand arrangeres for andre gang, og åpnes offisielt med utdeling av kommunens miljøpris. Arrangementet markerer også oppstarten for den nye klima- og miljøstrategien som utarbeides for nye Kristiansand kommune.

Under åpningen av Miljøuka vil Kristiansand kommunes miljøpris for 2020 deles ut av juryleder Ole Magne Omdal. Han håper at prisen kan stimulere og løfte fram de som gjør en ekstra innsats for miljøet i kommunen, og som gjennom langvarig engasjement eller enkeltstående tiltak har bidratt til forbedring av klima og miljø.

Kristiansand kommunes miljøpris
Kristiansand kommune deler hvert år ut en miljøpris. Den består av en plakett og et pengebeløp på kroner 50.000. Prisen skal stimulere til å belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet. Miljøprisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, stiftelser og offentlig og private virksomheter med base i Kristiansand.

Det blir åpningsforedrag ved Per Espen Stoknes

Arrangementet er åpent for alle - med fri entré.
På grunn av koronatiltak må vi ha påmelding til dette arrangementet.

Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer for smittevern, og ber alle deltakere om å respektere smittevernreglene under Miljøuka.

Arrangementet blir også streamet. Her er link til streamingen.

Fint om du kommer 17.30, så vi får registrert deg før vi begynner.
Da vanker det kaffe med noe til.

Her er det også stand med informasjon om å bli med på egen måling av luftkvaliteten der du bor i Kristiansand!

Program for åpningen av Miljøuka 2020

17:30: Registering og enkel bevertning
Musikk ved bandet Sabroso! Latin-amerikanske rytmer og glede før offisiell åpning.

18:00 - 18:05 Offisiell åpning av Miljøuka ved ordfører Jan Oddvar Skisland

18:05 – 18:15 Miljøprisen deles ut av Ole Magne Omdal, leder for By- og stedsutviklingsutvalget og leder av juryen for Miljøprisen, og ordfører Jan Oddvar Skisland.

18: 15 – 18:20 Bærekraftsfestivalen 2021 ved Emma Lunden

18:20 – 18:30 Miljøvernsjef Stein Erik Watne, presenterer starten på den nye klima- og miljøstrategien for Kristiansand kommune

18:30 – 18:35 Hvordan vil nytt senter for bærekraft bidra aktivt til omstilling og handling? Vinner av konkurransen, Solveig Nilsen, forteller.

18:35 – 18:40 Mulighetene ved elektrifisering. Ole-Theodor Dønnestad, direktør konsernutvikling i Agder Energi forteller om mulighetene for å redusere klimautslipp ved elektrifisering. Nylig har de lansert El-indeks, der du kan se status på elektrifisering i alle norske kommuner. Sjekk ut www.el-indeks.no. Representant fra Agder Energi.

18:40 – 19:10 Per Espen Stoknes, psykolog med doktorgrad i økonomi, forsker, politiker og førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap på BI, holder gjesteforedrag: Gode liv og flere jobber med mindre ressursbruk? Muligheter og løsninger for grønn sunn vekst i Kristiansand mot 2030

19:10 - 19: 20 Pause

19:20 – 19:45 – Panelsamtale ledet av Per Espen Stoknes

Paneldeltakere:

Ordfører Jan Oddvar Skisland  – Hva gjør politikere i Kristiansand for å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030?

Fylkesrådmann Tine Sundtoft – Fra Parisavtalen til handling i Agder - Electric Region Agder en nødvendig satsing for å redusere klimagassutslippene i vår region

Daglig leder i Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg – Er bærekraft egentlig lønnsomt for små- og mellomstore bedrifter?

Administrerende direktør i Returkraft Odd Terje Døvik – Er det teknologi eller omstillingsvilje som skal redde oss?

Leder av Kristiansand Ungdomsutvalg – Dersom ungdommene hadde styrt byen, hva hadde de gjort for å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030?

19:45 – 20:00 Oppsummering ved Per Espen Stoknes  – Hvordan får vi de store endringene til? Hvordan kan psykologi bidra til å overkomme barrierene mot omstilling? Hva som skal til for at kommunen lykkes med å nå det nye og ambisiøse klimamålet?

Velkommen!

Påmelding

Del dette arrangementet: