Logo
Logo

På vei mot et utslippsfritt Kristiansand

Nasjonale og internasjonale klimamål innebærer en storstilt omstilling av transportsektoren. En kartlegging av energibruken i Nye Kristiansand kommune viser at transportsektoren, med sjøfart, veitrafikk og luftfart, står for ca. 50 prosent av klimautslippene i kommunen. Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Kristiansand Havn og Agder Energi inviterer til et mini-seminar om hvordan det jobbes med konkrete tiltak i kommunen for å nå klimamålene.

Program:

10:00-10:10: Velkommen v/ Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.

10:10-10:25: Muligheter med elektrifisering
En unik kartlegging av elektrifiseringspotensialet i Kristiansand kommunen har gitt et bilde av en kommune som har svært gode forutsetninger for å redusere utslipp. Samtidig har kartleggingen pekt på hvilke muligheter kommunen har for å redusere utslipp, som har gitt en retning for videre arbeid med utslippsreduksjon. Dette har dannet grunnlaget for el-indeks, et nasjonalt verktøy for å vise elektrifiseringspotensialet til kommune-Norge.

Ole Theodor Dønnestad fra Agder Energi vil snakke om hvilke muligheter og fortrinn regionen har når det kommer til mulighetene som finnes i elektrifiseringen som nå skjer.

I forlengelsen av kartleggingen er det to initiativ som har stort potensial til å bidra til en utslippsfri kommune:

10:25-10:40: Fremtidens havn er nullutslipp
Kristiansand Havn er Norges nest største passasjernavn med ca. 1,2 millioner reisende og rundt 330 000 personbiler hvert år. Det er i tillegg en betydelig godstrafikk over havna og et større antall cruiseskip i sommerhalvåret. Hvordan ser fremtidens havn ut, og hvordan arbeider Kristiansand Havn som en pådriver for grønn omstilling til sjøs?

Trond Sikveland fra Kristiansand Havn gir oss et innblikk i hvordan Havna er en pådriver for grønn utvikling til sjøs, og hvordan de ser på utviklingen fremover.

10:40-11:10: Energiknutepunktet på Langemyr
Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune utreder et energiknutepunkt for transport på Langemyr, rett utenfor Kristiansand by. Stikkordet er en logistisk sammenkobling bane, vei og sjø. Langemyr vil spille en sentral rolle og være en sterk bidragsyter til at kommunens totale utslipp går ned. I tillegg til lading av batterier, vil energiknutepunktet inneholde C02-fangst (Returkraft), hydrogen, omlasting av gods og overnattingsmulighet for transportører.

Slik det ser ut nå vil den nye ringveien som diskuteres gå rett gjennom Langemyr, som styrker lokasjonen som et sentralt energiknutepunkt.

COWI har fått oppdraget med å utrede konseptet, og Mariann Skei Fossheim (COWI) vil vise de første tankene og skissene av hvordan området kan se ut.

Med i prosjektet sitter også interessentene i området, som Returkraft, Bane Nor, Cargo Net, Greenstat, Agder Energi.


Aktørene vil være tilstede frem til 11:30, slik at det vil være mulighet for å diskutere og stille spørsmål i etterkant av innleggene.

 

Det er ikke lenger mulig å melde seg på da arrangementet er fullt.
Arrangementet blir streamet direkte og kan følges her: https://livestream.com/accounts/26229563/events/9348907
 

Velkommen!

Smitteverntiltak:

  • Dersom du har symptomer på forkjølelse, eller har vært i utlandet de siste 10 dagene, ber vi om at du holder deg hjemme
  • Vi overholder regelen om minst 1 meters avstand mellom deltakere
  • Hvis du ikke har meldt deg på i skjemaet kommer du ikke inn dersom det er fullt – maks 50 plasser.

Del dette arrangementet: