Logo
Logo

Åpningsforedrag - Miljøuka i Kristiansand

Gode liv og flere jobber med mindre ressursbruk? Muligheter og løsninger for grønn sunn vekst i Kristiansand mot 2030. Det er tittelen på fordredraget til Per Espen Stoknes under den offisielle åpningen av Miljøuka i Kristiansand.Åpningsforedraget er en del av programmet under den offisielle åpningen,

For å oppnå bærekraftsmålene og en «sunn vekst» må vi alle bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Hvordan får vi til dette? Hva slags virkemidler kan vi sette i gang som er politisk gjennomførbare, og bidrar til å kutte utslipp og ressursbruk, som skaper nye arbeidsplasser og engajerer innbyggerne?

Kristiansand kommune har invitert Per Espen Stoknes til å holde åpningsforedraget under den offisielle åpningen av Miljøuka. I foredraget vil Stoknes belyse spørsmålene ut fra sin kompetanse og erfaring. Årets Miljøuke markerer også starten på arbeidet med en ny klima- og miljøstrategi for storkommunen. I foredraget vil Stoknes gi innspill til strategiarbeidet.

Per Espen Stoknes
Per Espen Stoknes er psykolog med doktorgrad i økonomi, forsker, politiker og førstelektor ved Institutt for rettsvitenskap på BI. Her har han fagansvar for masterprogrammet «Grønn Vekst» og tidligere «Scenarios, foresight and strategy». Han har fått priser som årets foreleser og professor ved BI.

Stoknes har en unik breddekompetanse innen økonomi, strategi, psykologi, sosiologi og filosofi. Han har jobbet mange år i næringslivet, som konsulent og gründer, samt mange år i akademia, som foreleser, forfatter og forsker.

Stoknes har gjennomført et 20-talls større scenario og foresightprosjekter siden 1996. Han driver eget konsulentfirma Stoknes Futures AS (etablert 2003) og er gründer av Foresight Norge AS (etablert 2007) som driver fremtidstekning for de største organisasjonene og bedriftene i Norge.

Arrangementet er åpent for alle - med fri entré.
På grunn av koronatiltak må vi ha påmelding til dette arrangementet.

Fint om du kommer 17.30, så vi får registrert deg før vi begynner. Da vanker det kaffe med noe til smile Vi begynner presis kl 18.00.

Velkommen!

Her er hele programmet for åpningsarrangementet.

17:30: Registering og enkel bevertning

18:00 - 18:05 Offisiell åpning av Miljøuka ved ordfører Jan Oddvar Skisland

18:05 – 18:15 Miljøprisen deles ut av Ole Magne Omdal, leder for By- og stedsutviklingsutvalget og leder av juryen for Miljøprisen, og ordfører Jan Oddvar Skisland.

18: 15 – 18:20 Bærekraftsfestivalen 2021 ved Emma Lunden

18:20 – 18:30 Miljøvernsjef Stein Erik Watne, presenterer starten på den nye klima- og miljøstrategien for Kristiansand kommune

18:30 – 18:35 Hvordan vil nytt senter for bærekraft bidra aktivt til omstilling og handling?
Vinner av konkurransen forteller.

18:35 – 18:40 Mulighetene ved elektrifisering. Agder Energi forteller om mulighetene for å redusere klimautslipp ved elektrifisering. Nylig har de lansert El-indeks, der du kan se status på elektrifisering i alle norske kommuner. Sjekk ut www.el-indeks.no. Representant fra Agder Energi.

18:40 – 19:10 Per Espen Stoknes, psykolog med doktorgrad i økonomi, forsker, politiker og førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap på BI, holder gjesteforedrag: Gode liv og flere jobber med mindre ressursbruk? Muligheter og løsninger for grønn sunn vekst i Kristiansand mot 2030

19:10 - 19: 20 Pause

19:20 – 19:45 – Panelsamtale ledet av Per Espen Stoknes

Paneldeltakere:

Ordfører Jan Oddvar Skisland  – Hva gjør politikere i Kristiansand for å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030?

Fylkesrådmann Tine Sundtoft – Fra Parisavtalen til handling i Agder - Electric Region Agder en nødvendig satsing for å redusere klimagassutslippene i vår region

Daglig leder i Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg – Er bærekraft egentlig lønnsomt for små- og mellomstore bedrifter?

Administrerende direktør i Returkraft Odd Terje Døvik – Er det teknologi eller omstillingsvilje som skal redde oss?

Leder av Kristiansand Ungdomsutvalg – Dersom ungdommene hadde styrt byen, hva hadde de gjort for å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030?

19:45 – 20:00 Oppsummering ved Per Espen Stoknes  – Hvordan får vi de store endringene til? Hvordan kan psykologi bidra til å overkomme barrierene mot omstilling? Hva som skal til for at kommunen lykkes med å nå det nye og ambisiøse klimamålet?

Velkommen!

Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer for smittevern, og ber alle deltakere om å respektere smittevernreglene under Miljøuka.

Påmelding

Del dette arrangementet: