Logo
Logo

Gatekunstverk mot marin forsøpling

Den portugisiske kunsteren Bordalo II jobber over hele verden med å lage veggmalerier og relieffer som består av plastsøppel. Verkene er figurative og ofte gjengivelser av dyr. I Kristiansand er han nå ferdig med sitt verk, som er to 10x10 meter store steinkobber som er plassert på veggen ved parkeringsplassen ved Snadderkiosken og Aquarama. Valget av steinkobbe er basert på avlivingen av en steinkobbe på Odderøya. Den aktuelle steinkobben var skadet av avfall fra fiskeindustrien.

Gatekunstverket er støttet av Kristiansand kommune som tiltak kunst som forebygging mot marin forsøpling med tema gjenbruk.I tillegg også støttet av Kulturrådet.
Verket er utført med bruk av søppel og restemaling.

Kurator Arne Wilhelm Tellefsen. 

Mer informasjon Deconform

Velkommen til å se et flott kunstverk - både på lang avstand - og gå nærmere og se hva som kreativt er brukt av søppel for å skape figurene.

Del dette arrangementet: